1. leht 1-st

Eesti Vabariigi riigipead. Tõnis Kint 120 -- 635-17.08.16

Postitatud: 15.08.2016 17:40
Postitas elmo
Pilt

Nominaal: 0.65 EUR
Ilmumiskuupäev: 17.08.2016
Kujundaja: Lembit Lõhmus
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... %C3%B5hmus
Trükiarv: 30 000
Poogen: 5 x 2
Mõõt: 27,5 x 33,0 mm
Perforatsioon: 13¾ : 14
Trükk: ofset
Trükikoda: AS Vaba Maa
http://viki.filateelia.ee/index.php/AS_Vaba_Maa

Eesti Vabariigi riigipead - Tõnis Kint 120 / 635-17.08.16
https://pood.omniva.ee/et/margid-eestis ... t-120.html
Heads of state of the Republic of Estonia - Tõnis Kint 120 / 635-17.08.16
https://pood.omniva.ee/en/domestic/317- ... t-120.html

* 17.08.1896 Paasioja talus Taevere vallas Viljandimaal
† 05.01.1991 Örnsköldsvikis Rootsis
peaminister presidendi ülesannetes
23.12.1970-01.03.1990
1938-1940 Riigivolikogu liige, põllumajanduskomisjoni esimees. 1953-1963 põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, 1963-1970 peaministri asetäitja.
1916 lõpetas Tartu reaalkooli, 1916 õppis Moskvasse evakueeritud Riia Polütehnikumi ehitusosakonnas, 1918 Saksa okupatsioonivõimude poolt Riia Polütehnikumi baasil Riias avatud Balti Tehnikaülikooli põllumajandusosakonnas ja 1920-1928 vaheaegadega Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonnas, 1924 täiendas end Kopenhaageni Veterinaaria- ja Põllumajandusülikoolis.
1918-1920 Vabadussõjas, teenis laiarööpmelisel soomusrongil nr 2, oli selle kuulipildujate komando ülem, sõja lõpul rongiülema kohusetäitja, leitnant. 1925-1929 Põllumajandusliku Raamatupidamise Talituse abijuhataja, 1928-1932 juhataja, 1932-1938 Põllutöökoja abi- ja tegevdirektor, 1938-1940 direktor.
1940 kandideeris "Eesti Töötava Rahva Liidu" ühe vastaskandidaadina Riigivolikogu valimistel, tema kandidatuur kustutati koos teiste vastaskandidaatidega. 1944 pääses Rootsi, 1945-1949 oli Uppsala Põllumajandusülikooli (Ultunas) arhiiviassistent, 1949-1951 agronoom Stockholmi läänis, 1951-1975 Rootsi Põllumajandusliidu (Landbrukarnas Riksförbund) ja selle käitisbüroo ning uurimisinstituudi teaduslik kaastööline Stockholmis, 1957 ajalehe "Teataja" peatoimetaja. 1975 läks pensionile.
Aastast 1950 Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu (aastast 1956 Euroopa Põllumajandusliidu täisliige) juhatuse liige, hiljem auliige, 1971-1975 Eesti Rahvusnõukogu esimees, Põllumeeste Kogude esimees, Eesti Agronoomide Seltsi Rootsis auliige ja auesimees, Rootsi Maaregioonide Arendamise Seltsi (Sällskapet för Landsbygdsutveckling) auliige.
17.08.2013 maeti ümber Tallinna Metsakalmistule.

* 17.08.1896 in Taevere rural municipality, Viljandi County † 05.01.1991 Örnsköldsvik, Sweden Prime Minister in duties of the President 23.12.1970-01.03.1990 1938-1940 member of the Riigivolikogu (second chamber of the Riigikogu 1938-1940). 1953-1963 Minister of Agriculture, 1963-1970 Deputy Prime Minister of the Estonian Exile Government. Graduated from the High School of Sciences in Tartu, in 1916 studied in the building department of the Riga Polytechnical School, which was evacuated to Moscow, in 1918 studied in the agricultural department of the Baltic Technical University, opened in Riga by the German occupation administration on the basis of the Riga Polytechnical School and in 1920-1928 intermittently at the agricultural dept. of Tartu University, in 1924 additional education in the agricultural and veterinary department in Copenhagen Agricultural and Veterinary University. 1918-1920 in the Estonian War of Liberty, served on the broad-tracked armour train No. 2, as Commander of its machine-gun commandos. At the end of the war acting commander of the train, Lieutenant. 1925-1928 Assistant Head, 1928-1932 Head of Agricultural Bookkeeping Department, 1932-1938 Assistant and Managing Director, 1938-1940 Director of the Chamber of Agriculture. In 1940 put up a candidacy on the Riigivolikogu elections as one of the counter-candidates of the "Estonian Working People's Union", his candidacy was deleted with other counter-candidacies. In 1944 escaped to Sweden, 1945-1949 was employed at the Uppsala Agricultural University (at Ultuna) as archive assistant, 1945-51 an agricultural adviser in the Stockholm County, and in 1951-1975 a researcher for the Swedish Agricultural Union (Landbrukarnas Riksförbund) and in its Agricultural Economics Research Institute (Jordbrukets Utredningsinstitut), in 1957 Editor-in-Chief of the "Teataja" newspaper. Resigned in 1975. From 1950 Member of the Board, later Honorary Member of the Agricultural Union of Free Estonians, 1971-1975 Chairman of the Estonian National Council, Honorary Member and Honorary Chairman of the Estonian Agronomists' (agricultural advisers') Society in Sweden, Honorary Member of the Swedish Society for the Development of Rural Regions (Sällskapet för Landbygdsutveckling). On 17.08.2013 was reburied to the Metsakalmistu in Tallinn.

Staatsoberhäupter der Republik Estland – Tõnis Kint
* 17.08.1896 im Gut Paasioja, Geminde Taevere, Bezirk Viljandimaa
† 05.01.1991 in Örnsköldsvik, Schweden
Ministerpräsident mit Staatspräsidentpflichten 23.12.1970 – 01.03.1990
1938 – 1940 Mitglied der Staatsversammlung, Vorsitzender der Landwirschaftskommission, 1953 – 1970 Landwirtschaftsminister und stellvertretender Kriegsminister, 1963 – 1970 stellvertretender Ministerpräsident der Regierung in Exil.
Absolvierte 1916 die Realschule in Tartu, studierte 1916 – 1928 im Rigaer Polytechnikum, in der Baltischen Hochschule in Riga und in der Universität Tartu – Fakultät Landwirtschaft.
1918 – 1920 nahm er teil Freiheitskrieg als Leutnant und Maschinengewehrleiter des Panzerzugs nr.2. 1926 – 1940 arbeitete in der Landwirtschaftskammer, die letzten 20 Jahre Direktor.
1944 kam er nach Schweden, arbeitete 1945 – 1949 in der Landwirtschaftsschule der Universität Uppsala, 1949 – 1951 als Agronom in Stockholm, 1951 – 1975 im Schwedischen Landwirtschaftsverband in Stockholm. 1957 war T. Kint Chefredakteur der Zeitung „Teataja“. Ab 1975 Rentner.
Ab 1950 war er Mitglied der Leitung des Estnischen Landwirtschaftsverbands (seit 1956 Mitglied der Europäischen Landwirtschaftsunion). 1971 – 1975 Vorsitzender des Estnischen Nationalrats, Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender des Estnischen Agronomen Verbands in Schweden.
Am 17.08.2013 wurde er auf den Tallinner Waldfriedhof umgebettet.

Esimese päeva eriümbrik koos margiga, hind 1.25 EUR
https://pood.omniva.ee/et/esimese-paeev ... t-120.html
Pilt Pilt
FDC - Price: 1.25 EUR
https://pood.omniva.ee/en/first-day-cov ... t-120.html

Postmargiväljaande infokaart:
Pilt
======================
Valik viiteid lisainfoks

Eesti riigipead
http://www.president.ee/et/eesti-vabari ... index.html
Tõnis Kint
https://www.president.ee/et/eesti-vabar ... state.html

Eesti Vabariigi valitsused
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused
Valitsus 12.01.1953 - 22.08.1960 põllutööminister eksiilis, sõjaministri kohusetäitja eksiilis, peaministri asetäitja eksiilis 22. 08.1960
https://valitsus.ee/et/valitsus/varasem ... used/id/29
Valitsus 01.01.1962 - 29.03.1963
põllutööminister eksiilis, sõjaministri kohusetäitja eksiilis, alates 2. aprillist 1963 peaministri kohusetäitja
https://valitsus.ee/et/valitsus/varasem ... used/id/30
Valitsus 01.03.1964 - 08.05.1971 peaministri asetäitja eksiilis, põllutööminister eksiilis, sõjaministri kohusetäitja eksiilis 1.03.1964-23.12.1970
https://valitsus.ee/et/valitsus/varasem ... used/id/31

Eesti Entsüklopeedia: Kint, Tõnis
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kint_t%C3%B5nis

Vikipeedia: Tõnis Kint
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5nis_Kint

TLÜAR väliseesti isikud: Tõnis Kint
http://isik.tlulib.ee/index.php?id=468

Eesti Maaeluministeerium
http://www.agri.ee/
Nädalainfo (15.08.2016 - 21.08.2016)
http://www.agri.ee/et/eelinfo?week=2016 ... ]Kolmapäev, 17. august 2016
Kell 12 avab minister Urmas Kruuse Maaeluministeeriumi suures saalis Tõnis Kindile pühendatud postmargi esitluse. Postmark antakse välja Riigikantselei ja Eesti Posti koostöös ning on osa postmargiseeriast "Eesti Vabariigi riigipead 1918–2018". Tõnis Kint on olnud Eesti riigipea ametis kõige pikemat aega, olles eksiilis peaminister presidendi ülesannetes aastatel 1970–1990. Aastatel 1953–1963 oli ta põllutööminister eksiilis.[/quote]
Tõnis Kint (poeg Oole Kinti veeb)
http://home.swipnet.se/oole/

Postimees: Teemad: Tõnis Kint
http://www.postimees.ee/teema/tõnis_kint

Tõnis Kindi tegevus pärast Eestist lahkumist (Ü. Oll, K. Annuk) -- Agraarteadus 1996 nr 4 lk 334-337
http://agrt.emu.ee/pdf/1996_4_oll1.pdf

Eesti Vabariigi riigipead
http://viki.filateelia.ee/index.php/Ees ... _riigipead

Re: Eesti Vabariigi riigipead. Tõnis Kint 120 -- 635-17.08.16

Postitatud: 17.08.2016 21:52
Postitas elmo
[filateelia:6999] Postmargi EV riigipead - Tõnis Kint 120 esimese päeva tempel ja tervikasi
16.08.2016 12:34
Head listikaaslased
17.augustil ilmuva postmargi Eesti vabariigi riigipead – Tõnis Kint 120 esimese päeva tempel on 9:00 - 11:00 Tallinna postkontoris ja uuesti alates 14:00 kuni 20:00.
...
Tervitades
Ain Muldmaa
Postmarkide müügipoogen
Pilt

Eesti Maaeluministeerium
http://www.agri.ee/
Maaeluministeeriumis esitletakse Tõnis Kindile pühendatud postmarki -- 17.08.2016 - 6:28
http://www.agri.ee/et/uudised/maaelumin ... -postmarki
Galeriid: Tõnis Kindile pühendatud postmargi esitlus Maaeluministeeriumi suures saalis
http://www.agri.ee/et/galeriid/tonis-ki ... s[quote]17. augustil kell 12 toimus Maaeluministeeriumi suures saalis endisele põllutööministrile ja aastatel 1970–1990 eksiilis peaministrina presidendi ülesannetes riigipea ametit hoidnud Tõnis Kindile pühendatud postmargi esitlus.

Tõnis Kindi 120. sünniaastapäeval esitletav postmark on osa Riigikantselei ja Eesti Posti koostöös välja antavast postmargiseeriast „Eesti Vabariigi riigipead 1918-2018“ ning see on sarja kuueteistkümnes postmark. Sarja käigus antakse Eesti vabariigi 100. aastapäevaks välja postmargid kõigile iseseisvuse esimesel sajandil ametis olnud Eesti riigipeadele.

Fotograaf: Toomas Volmer.[/quote]
Oma Facebook lehele
https://www.facebook.com/lembit.lohmus
on esitlusest pilte lisanud ka Lembit Lõhmus.