Eesti Vabariigi põhiseadus 25 -- 660-28.06.17

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 4064
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Eesti Vabariigi põhiseadus 25 -- 660-28.06.17

Postitus Postitas elmo »

Pilt

Eesti Vabariigi põhiseadus 25 / 660-28.06.17
Nominaal: 0.65 EUR
Ilmumiskuupäev: 28.06.2017
Kujundaja: Lembit Lõhmus
http://viki.filateelia.ee/index.php?tit ... %C3%B5hmus
Trükiarv: 20 000
Poogen: 5 x 4
Mõõt: 33,0 x 27,5 mm
Perforatsioon: 14 : 13¾
Trükk: ofset
Trükikoda: As Vaba Maa
http://viki.filateelia.ee/index.php/AS_Vaba_Maa

Eesti Vabariigi põhiseadus 25 / 660-28.06.17
https://pood.omniva.ee/et/margid-eestis ... us-25.html
Constitution of the Republic of Estonia 25 years / 660-28.06.17
https://pood.omniva.ee/en/domestic/341- ... us-25.html

Riikliku iseseisvuse taastamise järel moodustas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu uue põhiseaduse koostamiseks 60-liikmelise Põhiseaduse Assamblee, kuhu kuulus võrdne arv ülemnõukogu ja Eesti Kongressi saadikuid. Põhiseaduse Assamblee välja töötatud põhiseaduse tekst võeti rahvahääletusel vastu 28. juunil 1992.
25 aastaga on põhiseadus tõestanud oma elujõudu, seda on muudetud neljal korral, sealjuures 2003. aasta rahvahääletusel, kui sel viisil anti luba Eesti kuulumiseks Euroopa Liitu. Põhiseaduse järgi on Eesti 24. veebruaril 1918 loodud iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeimat riigivõimu kannab rahvas.

After the restoration of the independence of the state the Supreme Council of the Republic of Estonia formed a 60-member Constitutional Assembly that included an equal number of members of the Supreme Council and of the Congress of Estonia. The text of the Constitutional Assembly was passed in a plebiscite on 28 June 1992. During 25 years the constitution has proved its vitality; it has been changed on four occasions, including in the 2003 plebiscite when this way the permission was granted to join Estonia into the European Union. According to the Constitution Estonia is a state established on 24 February 1918 where the highest state power is carried by the people.

Nach der Wiedererrichtung der staatlichen Souveränität gründete der Oberste Sowjet der Republik Estland die Versammlung des Grundgesetzes, bestehend aus 60 Personen, die zu gleichen Teilen jeweils den obersten Sowjet und den Estnischen Kongress vertraten. Der Text des Grundgesetzes, den die Versammlung des Grundgesetzes erarbeitet hatte, wurde auf dem Referendum am 28. Juni 1992 verabschiedet. Das Grundgesetz hat im Laufe der 25 Jahre seine Vitalität bewiesen, es ist vier Mal geändert worden, darunter 2003 auf einem Referendum, als auf diese Weise genehmigt wurde, dass Estland Mitglied der Europäischen Union sein darf. Laut Grundgesetz ist Estland die am 24. Februar 1918 gegründete selbstständige, unabhängige, demokratische Republik, in welcher Träger der obersten Staatsgewalt das Volk ist.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, eriümbriku (FDC) hind 1.25 EUR
https://pood.omniva.ee/et/esimese-paeev ... us-25.html
Pilt Pilt
FDC - Price: 1.25 EUR
https://pood.omniva.ee/en/first-day-cov ... us-25.html

Tekst ümbrikul:

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE PREAMBUL

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes
kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud
Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel
ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,
mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule
ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele
nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise
läbi aegade
- võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud
põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel
vastu järgmise põhiseaduse.

Postmargiväljaande infokaart:
Pilt

Valik viiteid lisainfoks

Riigi Teataja: Eesti Vabariigi põhiseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/633949

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS.
Kommenteeritud väljaanne 2012
http://www.pohiseadus.ee/

Põhiseadus
https://www.eesti.ee/est/riik/pohiseadus

Vikipeedia: Eesti Vabariigi põhiseadus
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vab ... B5hiseadus
Eesti Vabariigi põhiseadus (1992)
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vab ... dus_(1992)
Põhiseaduse Assamblee
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hi ... _Assamblee

Põhiseaduse Assamblee
https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-a ... assamblee/

Rahvahääletus Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu, põhiseaduse rakendamise seaduse eelnõu ja nendega kaasneva lisaküsimuse osas 28. juunil 1992. aastal
http://www.vvk.ee/arhiiv/rahvahaaletuse ... osas-1992/

elmo
Administraator
Postitusi: 4064
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi põhiseadus 25 -- 660-28.06.17

Postitus Postitas elmo »

[filateelia:7382] Postmargi Eesti Vabariigi põhiseadus esimese päeva tempel
27.06.2017 16:29
Tere

28.juuni ilmuva postmargi Eesti Vabariigi põhiseadus esimese päeva tempel on kuni 13:30 Tallinna postkontoris ja tagasi uuesti orienteeruvalt alates 15:30.

Tervitades
Ain Muldmaa

elmo
Administraator
Postitusi: 4064
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi põhiseadus 25 -- 660-28.06.17

Postitus Postitas elmo »

Riigikogu: Kolmapäev 28.06.2017 14:30
https://www.riigikogu.ee/tegevus/kalend ... sundmused/
Põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäevale pühendatud postmargi esitlemine Valges saalis
https://www.riigikogu.ee/tegevus/kalend ... ges-saalis
Esitlusel võtavad sõna Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa, põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants, Eesti Posti juhatuse esimees Joona Saluveer, kunstnik Lembit Lõhmus ja põhiseaduse Assamblee liige Liia Hänni.

elmo
Administraator
Postitusi: 4064
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi põhiseadus 25 -- 660-28.06.17

Postitus Postitas elmo »

Postmargi müügipoogen

Pilt

elmo
Administraator
Postitusi: 4064
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Eesti Vabariigi põhiseadus 25 -- 660-28.06.17

Postitus Postitas elmo »

Pildid postmargi esitluselt: Riigikogu fotoarhiiv 28.06.2017
Põhiseaduse rahvahääletus 25
https://fotoarhiiv.riigikogu.ee/pohisea ... aletus-25/

Vasta

Mine “Eesti uued postmargid alates 1991. aastast”