Kaitseliit 100 -- 673-26.01.18

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 3856
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Kaitseliit 100 -- 673-26.01.18

Postitus Postitas elmo » 20.01.2018 01:15

Pilt

Nominaal: 0.65 EUR
Ilmumiskuupäev: 26.01.2018
Kujundaja: Lembit Lõhmus
http://viki.filateelia.ee/index.php/Lembit_L%C3%B5hmus
Järjenumber: 673-26.01.18
Trükiarv: 30 000
Poogen: 2 x 5
Pilt
Mõõt: 40,0 x 22,4 mm
Perforatsioon: 14 : 14¾
Trükk: ofset
Trükikoda:AS Vaba Maa
http://viki.filateelia.ee/index.php/AS_Vaba_Maa

Kaitseliit 100
https://pood.omniva.ee/et/margid-eestis ... t-100.html

KAITSELIIT on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.

KAITSELIIT on 11. novembril 1918 loodud Eesti vanim ja suurim riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliit on erakonnaväline organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning nende esindajate poliitiline tegevus Kaitseliidus on keelatud.

KAITSELIIDU ÜLESANNE on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Kaitseliidu ülesanded hõlmavad laia spektri riigi kaitsest, alates sõjalisest riigikaitsest, sisejulgeoleku tagamisest kuni psühholoogilise kaitse, isamaalise kasvatuse ja kehakultuuri edendamiseni. Sellisena on Kaitseliit oluline osa laiapindsest riigikaitsest ja ka heidutusest.

KAITSELIITU kuulub üle 16 000 liikme. Koos Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidu peres tegevad 25 000 vabatahtlikku.

Estonian Defence League 100 years

The DEFENCE LEAGUE is a voluntary national defence institution which is militarily organised, conducts military exercises, bears arms and performs the duties that arise from and have been placed upon it on the basis of the Estonian Defence League Act.
Created on 11 November 1918, the DEFENCE LEAGUE is the oldest and largest national defence institution in Estonia. The Defence League has no party affiliation. The activity of political parties and other political movements and the representatives thereof is forbidden within the Defence League.
THE FUNCTION OF THE DEFENCE LEAGUE is to increase the readiness of the nation through the free will and own initiative of the people to protect the independence and constitutional order of Estonia. From military defence, upholding internal security to psychological defence, patriotic education and promotion of physical training, the duties of the Defence League cover a large spectrum of national defence. This makes the Defence League important for the functioning of a broad-based national defence and deterrence.
The DEFENCE LEAGUE has over 16 000 members. Together with the Women’s Voluntary Defence Organisation, Young Eagles and Home Daughters, there are 25 000 volunteers in the family of the Defence League.

100 Jahre Estnischer Verteidigungsbund

Estnischer Verteidigungsbund (Kaitseliit) ist eine im Hoheitsbereich des Verteidigungsministeriums tätige freiwillige, militärisch organisierte, Waffen verwaltende und eine sich mit militärischen Übungen beschäftigende Staatsschutzorganisation, die die für sie mit dem Verteidigungsbundsgesetz gesetzlich vorgesehenen und aufgrund dessen gegebenen Aufgaben erfüllt.
Der Verteidigungsbund, der am 11. November 1918 gegründet wurde, ist die älteste und größte Staatsschutzorganisation Estlands. Der Verteidigungsbund ist eine außerparteiische Organisation. Parteien und andere politische Verbindungen und die politische Tätigkeit deren Vertreter ist im Verteidigungsbund verboten.
Die Aufgabe des Verteidigungsbundes ist es aus freiem Willen und aufgrund des Selbstantriebs die Bereitschaft des Volkes zu vergrößern, die Unabhängigkeit und die konstitutionelle Ordnung Estlands zu schützen. Die Aufgaben des Verteidigungsbundes beinhalten ein großes Spektrum des Staatsschutzes, anfangend vom militärischen Staatsschutz, der Sicherung der inneren Sicherheit bis zum psychologischen Schutz, vaterländischer Erziehung und Förderung der Sporterziehung. Als solche ist der Verteidigungsbund ein wichtiger Teil des großflächigen Staatsschutzes und Abschreckung.
Zum Verteidigungsbund gehören über 16000 Mitglieder. Zusammen mit der freiwilligen Verteidigungsorganisation der Frauen (Naiskodukaitse), den jungen Adlern (Noored Kotkad) und der Verteidigungsorganisation der Mädchen (Kodutütred) gehören zur Familie des Verteidigungsbundes 25000 Freiwillige.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, esimese päeva ümbrik (FDC) maksab 1.25 EUR
Pilt Pilt
https://pood.omniva.ee/et/esimese-paeev ... 0-fdc.html

Postmargiväljaande infokaart:
Pilt

Valik viited teemakohaseks lisalugemiseks

Kaitseliit
http://www.kaitseliit.ee/
https://www.facebook.com/Kaitseliit/

Vikipeedia: Kaitseliit
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitseliit

Riigi Teataja: Kaitseliidu seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/120032013001

Eesti.ee: Kaitseliit
https://www.eesti.ee/et/turvalisus-ja-r ... aitseliit/

Postimees: Kaitseliit
https://www.postimees.ee/term/11517/kaitseliit

Õhtuleht: Kaitseliit
https://www.ohtuleht.ee/teemalehed/kaitseliit

elmo
Administraator
Postitusi: 3856
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Kaitseliit 100 -- 673-26.01.18

Postitus Postitas elmo » 23.01.2018 01:52

Eritempel:
11.11.1993 Eesti Kaitseliit 75
viewtopic.php?f=16&t=4278
Pilt

elmo
Administraator
Postitusi: 3856
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Kaitseliit 100 -- 673-26.01.18

Postitus Postitas elmo » 27.01.2018 02:15

​25.01.2018 Kaitseliit avab Eesti juubeliaasta postmarkide seeria
http://www.kaitseliit.ee/et/kaitseliit- ... ide-seeria
Reedel, 26. jaanuaril algusega kell 11 toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus Kaitseliidu 100. aastapäeva juubelimargi esitlus.
Eesti Post/Omniva emissioonikomisjoni otsusega on Kaitseliit 100 postmark esimene Eesti juubeliaasta markide seerias. Tulemas on veel Eesti Vabariik 100 hõbemark ja mitmed teised sajandat aastapäeva tähistavad postmargid.

Kaitseliidu margi esitlusel Rahvusraamatukogus on müügil mark 0,65 €, margi ja templiga esimese päeva ümbrik 1,50 € ja lisaks hõbedases ümbrikus komplekt hinnaga 5 €. Komplektis on mark, ümbrik ja infokaart.

Esitlusel osalevad Eesti Posti emissioonikomisjoni ja Eesti Filatelistide Liidu juhatuse esimees Rein-Karl Loide ning Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Kaitseliit 100 postmargi kujundas Lembit Lõhmus, tiraaž on 3000, valminud trükikojas Vaba Maa.

Kaitseliidu 100. aastapäeva ürituste sari kestab läbi aasta. Järgnemas on noorkotkaste ja kodutütarde poolt Pika Hermanni lipu heiskamine veebruari kuus ning ajaloolise soomusauto „Estonia“ esitlemine märtsis.

Vasta

Mine “Eesti uued postmargid alates 1991. aastast”