Tallinna Filatelistide Selts "Facebookis"

Selle foorumi alla kõik uudised, küsimused, vastused ja hoiatused, mis käsitlevad arvuti kasutamist filateeliainfo hankimisel: seesama foorum, www.filateelia.ee veeb, filateeliauudiste list ning samalaadsed infokanalid mujal.
Post Reply
imbrik
Posts: 65
Joined: 27.11.2018 17:55
Location: Tallinn

Tallinna Filatelistide Selts "Facebookis"

Post by imbrik »

Alates tänasest leiab Tallinna Filatelistide Seltsi ülesse ka "Facebook'ist" aadressilt:
https://www.facebook.com/TallinnaFilatelistideSelts
Post Reply

Return to “Arvutid ja filateelia”