Läänemere looduskeskkonna kaitse -- 594-12.03.15

Uudised ja kommentaarid Eesti uute postmarkide kohta: kujundus, taustainfo postmargil kujutatu kohta, erimid ...
Vasta
elmo
Administraator
Postitusi: 4204
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Läänemere looduskeskkonna kaitse -- 594-12.03.15

Postitus Postitas elmo »

Pilt

Nominaal: 2.55 EUR
Ilmumiskuupäev: 12.03.2015
Kujundaja: Indrek Ilves
Foto: Valmar Valdmann
Trükiarv: 20 000
Mõõt: 66 x 55 mm
Perforatsioon: 13¼
Trükk: ofset
Trükikoda: Cartor Security Printing
http://www.cartor.com/

Läänemere looduskeskkonna kaitse / 594-12.03.15
https://pood.post.ee/postmargid?id=1595 ... c_tpl=1019
Protection of the Baltic Sea Natural Environment / 594-12.03.15
http://pood.post.ee/1946?id=1946&prod_id=8778

Läänemeri on Atlandi ookeani sisemeri, mis piirab Eestit põhjast ja läänest. Teised Läänemere-äärsed riigid on Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome ja Venemaa. Läänemeremaad on arenenud tööstusriigid ning ulatuslikelt aladelt voolab merre asulate ja tööstusettevõtete heitvesi. Merre satub palju põllu- ja metsamajanduses kasutatavaid toiteaineid ja taimekaitsevahendeid, mille tõttu on ranniku- ja veetaimestik hakanud vohama. Paljudel organismidel on raske kohaneda rohkesti toitaineid sisaldava veega, nad haigestuvad ning lõpuks hukkuvad. Viimasel ajal on suurenenud “vee õitsemine” ehk sinivetikate massiline vohamine. Kõige rohkem koguneb mürke toitumisahela lõpuossa. Peamiselt kalu söövad hülged on toiduahela viimane lüli ning nende organismi kogunenud keskkonnamürkide mõjul on paljud emasloomad kaotanud sigimisvõime. Suureks ohuallikaks on Läänemere intensiivne laevaliiklus, mis moodustab ligikaudu 15% kogu maailma meredel toimuvast laevaliiklusest. Üheks saastekanaliks on ka õhu kaudu veekeskkonda sattuv lämmastik, mis pärineb laevaliikluse heitgaasidest. Keskkonnasõbralikumate kütuste ja tehnoloogiate abil väheneksid laevadelt pärit heited kuni 80 protsenti. Laevaliikluse üldine kasv ja plahvatuslikult suurenenud toornaftavedu toob lisaks kaasa tanklaevade kokkupõrke ohu märkimisväärse suurenemise. Paljud Läänemerel liikuvatest naftatanklaevadest on endiselt ühepõhjalised. Viimase 20 aasta jooksul on Läänemerel toimunud kümneid laevaõnnetusi, millega kaasnes naftareostus. Naftareostus võib mererannal säilida aastakümneid ning kõige nähtavamad tagajärjed põhjustab merepinnal ujuv õli: linnud ja hülged lämbuvad ning nende ellujäämise võimalust kahandab liikumisvõime halvenemine. Sihiteadlik kaitse võimaldab aga Läänemerd hoida suhteliselt puhtana ja eluvõimelisena, säilitada selle ümbruse looduslik mitmekesisus ning taastada keskkonna ja veestiku kvaliteet.

The Baltic Sea is an inland sea of the Baltic Ocean, which surrounds Estonia from the north and the west. The other countries of the Baltic Sea are Latvia, Lithuania, Poland, Germany, Denmark, Sweden, Finland and Russia. The Baltic States are developed industrial countries and the settlements’ and industrial enterprises’ effluent flow into the sea from large areas. A lot of nutrients used in agriculture and forestry flow into the sea and as a result of this the coastal and maritime flora has started to thrive out of proportion. For many organisms it is difficult to adapt water that contains a lot of nutrients and as result they fall ill and finally die. Recently „flowering of the water“ or mass gadding of the blue green algae has increased. The biggest amount of toxic substances build up at the end of the feeding chain. Seals, who mainly eat fish, are at the end of feeding chain and due to the environmental toxic substances numerous female animals have lost their power of breeding. The intense maritime traffic on the Baltic Sea is a great source of danger, accounting for nearly 15 percent of the maritime traffic of all the seas of the world. One of the channels of pollution is nitrogen that gets into the maritime environment due to the exhaust gases of ship traffic. More environmental-friendly fuels and technologies would reduce ship effluents by up to 80 percent. General growth of ship traffic and explosively increased transport of crude oil additionally bring considerable danger of a collision of tanker ships. Many oil tankers moving on the Baltic Sea are still single-bottomed as before. During the past twenty years there have been dozens of accidents involving ships and oil pollution. Oil pollution on the seaboard can preserve for decades and its most visible consequences are oil on the surface of the sea: birds and seals suffocate and the opportunity that they do not die is reduced by the deterioration of their movement. But purposeful protection makes it possible to keep the Baltic Sea relatively clean and viable, to preserve the versatility of to its natural environments and to restore the quality of the environment and of the waters.

Die Ostsee ist ein Binnenmeer des Atlantischen Ozeans und umgrenzt Estland vom Norden und Westen. Andere Ostseeländer sind Lettland, Litauen, Polen, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland. Da es Industrieländer sind, fließt ins Meer viel Abfallwasser von Siedlungen und Werken. Ins Meer geraten viele in der Land- und Forst-wirtschaft angewandte Nähr-und Pflanzenschutzmittel, wodurch die Flora am Ufer und im Wasser zu wuchern begann. Für viele Organismen fällt es schwer sich an solches Wasser anzupassen, sie erkranken und gehen schließlich zugrunde In der letzten Zeit ist das “Blühen des Wassers” gestiegen. Hauptsächlich Fische fressende Robben sind dem Einfluss der in ihrem Organismus angehäuften Umweltgifte ausgesetzt und viele Weibchen haben ihre Zeugungsfähigkeit verloren. Eine große Gefahr ist auch die intensive Schifffahrt auf der Ostsee, deren Umfang 15 % der Schifffahrt auf Meeren in der Welt beträgt. Das allgemeine Wachstum der Schifffahrt und extreme gestiegener Rohöltransport bedingen größere Kollisionsgefahr von Tankern. In den letzten 20 Jahren haben in der Ostsee zehnfach Katastrophen stattgefunden, die Ölverunreinigungen verursacht hatten. Diese können am Ufer jahrzehntelang bleiben, Öl schwimmt auf dem Wasser, Vögel und Robben ersticken und ihre Überlebungsmöglichkeit wird wegen schwacher Bewegungsfähigkeit verringert. Ein zielsicherer Schutz ermöglicht jedoch die Ostsee relative rein und lebensfähig zu sichern, die Mannigfaltigkeit der Natur zu erhalten und die Qualität der Umwelt und der Gewässer wiederherzustellen.

Esimese päeva eritempel Tallinnas, esimese päeva ümbrik (FDC) maksab 3.15 EUR
http://www.post.ee/index.php?id=3549&pr ... c_tpl=1019
Pilt Pilt
FDC - Price: 3.15 EUR
http://pood.post.ee/index.php?id=3553&prod_id=8779

Maksimumkaart Nr 102, hind 3.21 EUR
https://pood.post.ee/?id=3318&product_i ... c_tpl=1019
Pilt
Maxicard No 102
http://pood.post.ee/index.php?id=3321&prod_id=8780

Postmargiväljaande infokaart:
Pilt

Valik viiteid

A seal that does yoga? That’s a bit of a stretch… Cute creature works out on a rock (By Kerry Mcdermott) -- Daily Mail: MailOnline
Published: 12:14 GMT, 3 January 2013 | Updated: 12:37 GMT, 3 January 2013
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... z3Tck5bCLh

FOTOD: Inglismaa ajaleht avaldas fotod Eesti jooga-hülgest -- Eestielu.ee 04.01.2013 10:22
http://eestielu.delfi.ee/elu/fotod-ingl ... d=65486870

SUURES PILDIS: Kuidas sündisid välismaal kuulsaks saanud Saaremaa jooga-hülge pildid? (Ester Vaitmaa) -- http://www.DELFI.ee 16.01.2013 18:23
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/s ... d=65540710

FOTOD: Välismaal kuulsaks saanud Saaremaa hüljes -- http://www.DELFI.ee 21.01.2013 09:40
http://taheke.delfi.ee/taheke/loodus/fo ... d=65547244

Vikipeedia: Hülglased
http://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BClglased

Delfi > Teemalehed > hüljes
http://www.delfi.ee/teemalehed/huljes

Kaks kümnendit koostöös hüljestega (Mart Jüssi) -- Eesti Loodus 2011 nr 2
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodu ... _3697.html

Hüljeste seisund annab aimu Läänemere tervisest (Külli Kriis) -- 13.04.2014
http://pr.pohjarannik.ee/?p=10240

Keskkonnaministeerium: Läänemere kaitse
http://www.envir.ee/et/laanemere-kaitse

Eesti Looduse Fond: Läänemere kaitse
http://www.elfond.ee/et/teemad/meri/laeaenemere-kaitse

Bioloogilise mitmekesise teabevõrgustik: Läänemere kaitse
http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/ecolo ... 1172602414

Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) veebileht
http://www.helcom.fi/

Vikipeedia: HELCOM
http://et.wikipedia.org/wiki/HELCOM

Läänemeri vajab kiiresti kõigi abi, hülged ja muud mereelukad kipuvad ärile jalgu jääma (Kaja Tampere, Esta Kaal) -- Eesti Päevaleht 27.11.2013 18:36
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/laanem ... d=67231300

Läänemeri pääses napilt ajaloo suurimast katastroofist (Laura Mallene) -- ekspress.delfi.ee 21.11.2013 08:43
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudi ... d=67130056
elmo
Administraator
Postitusi: 4204
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Läänemere looduskeskkonna kaitse -- 594-12.03.15

Postitus Postitas elmo »

Vikipeedia: hallhüljes
http://et.wikipedia.org/wiki/Hallh%C3%BCljes

Eesti Entsüklopeedia: hülglased
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/h%C3%BClglased1

Hallhüljes
http://bio.edu.ee/loomad/Imetajad/hallhyljes2.htm
http://bio.edu.ee/loomad/Imetajad/hallhyljes.htm

Delfi > Teemalehed > Hallhüljes
http://www.delfi.ee/teemalehed/hallhuljes

Saaremaa loodusturism: Hallhüljes
http://www.saaremaanaturetourism.eu/Hallhuljes

Tallinna Loomaaed: Hallhüljes
http://tallinnzoo.ee/animal/hallhuljes/

Hallhüljeste seirekaamera
http://www.looduskalender.ee/node/19354
http://www.eenet.ee/EENet/hyljes.html

Kas hall või vigri? (Rein Kuresoo) -- Eesti Loodus 1998 nr 3
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodu ... /rein.html

Vaata ka:
Eesti fauna. Viigerhüljes -- 279-27.08.03
Pilt
viewtopic.php?t=2437
elmo
Administraator
Postitusi: 4204
Liitunud: 08.08.2004 13:44

Re: Läänemere looduskeskkonna kaitse -- 594-12.03.15

Postitus Postitas elmo »

Postmargiploki kujundus äratas positiivset vastukaja ka mujal maailmas.
UNIFICATO
http://www.unificato.it/
Facebook lehel
https://www.facebook.com/UNIFICATO-213530162024893/
võitis margiplokk ühe kuu originaalseima kujunduse hääletuse ja sai seeläbi tutvustatud ajakirja "L´ Arte del Francobollo" 48. numbris (lk 64)
Pilt
Vasta

Mine “Eesti uued postmargid alates 1991. aastast”