Eesti tempelmarkide kujundaja

Info Eestis kasutatud maksu ja tempelmarkide kohta
Post Reply
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

Eesti tempelmarkide kujundaja

Post by elmo »

Uno Schultz on avaldanud väljaandes
Rahvuslik KONTAKT
http://www.rel.ee/relitoo/ajakiri.html
nr 1 (213) 2012 lk 46 järgmise artikli
Täpsustus Eesti tempelmarkide kohta

Philip A. Tammaru oma põhjapanevas artiklis "Eesti maksumargid" (Eesti Filatelist nr 22-23, 1978, lk 154-166) kirjutab, et Eesti tempelmarkide nr 3, 6, 8 ja 9 kujundajaks on Kinert (ingliskeelses kõrvalartiklis Kinnert). Lähemal uurimisel kummatigi selgub, et sellist perekonnanime tollal Eestis ei esinenud.

Lahenduse leiab vene keele kaudu, kus Kinert on saksa nime Kühnert vasteks. Ilmselt kuulis Philip Tammaru kunstniku nime mõne eestivenelase käest või on artklisse sattunud trükiviga.

1920.-1930. aastatel tegutses Tallinnas silmapaistev baltisaksa arhitekt Ernst Gustav Kühnert (1885-1961). Pole kahtlust, et tema ongi ülalmainitud tempelmargid kujundanud.

Teised tempelmarkide kujundajad, keda Tammaru mainib, on kunstnikud Eduard Poland (1883-1957) ja Georg Westenberg (1902-1980). Philip A. Tammaru (1909-1998) ise oli eesti kirikuõpetaja ja filatelist USA-s.
Post Reply

Return to “Maksu- ja tempelmargid”