"Tuule templid" -- alates aprillist 1991

Oma postitariifide kehtestamine tingis erinevate ajutiste tervikasjade kasutamise; nende aluspostkaardid ja -ümbrikud; templid lisafrankeeringu märkimiseks; kasutamise iseärasused jne.
Post Reply
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

"Tuule templid" -- alates aprillist 1991

Post by elmo »

Elmar Ojaste <elmar.o@telia.com>
Thu, 30 Mar 2006 17:44:32 +0200
[filateelia:912] "Tuule-templid" 15 aastat
Image
"T U U L E - T E M P L I D"
Tallinna Peapostkontori lisafrankeerimistemplid aprill 1991
Taasiseseisvustunud Eesti esimesed oma postimaksevahendid
(Kummitemplid, lilla jäljend. Suurus ca 18 x 21 mm)

Neil päivil võiks ja tuleks meenutada üht Eesti postiajaloo olulist sündmust.. Tallinna Peapostkontor juurutas 4. aprillil 1991 (Mart Aru kataloogi andmeil) "TUULE-TEMPLID". Lilla jäljendiga kummitemplid tekstiga "EESTI / 10 või 60 / kop. / POST". Neil templeil on au olla taasiseseisvustunud Eesti esimesed oma postimaksevahendid. Neid kasutati postmarkide defitsiidi tõttu lisafrankeerimiseks N-Liidu tervikasjadel, peaasjalikult frankoümbrikudel. Võeti kasutusele viis templit kupüüriga 10 kop. ja viis templit küpüüriga 60 kop.
Siinkirjutajal ei ole teada, kus (millises ettevõttes) templid valmistati ja kas nende legaliseerimiseks väljastati mõni käsk- või eeskiri. Need on postiajalooliselt olulised andmed ja need tuleks kindlasti talletada.
RE Eesti Post peadirektor Ants Litvinovi aruandest 1991-07-05 selgub, et valmistati liasafrankeerimisi nende templitega:
Tallinnas:
Ümbrikke 10 kop. 181.000 tk. - 60 kop. 51.000 tk.
Postkaarte 60 kop. 2.000 tk.
Kuressaares: Ümbrikke 10 kop. 1991-06-20 - (Tehumardi monoment) 28.000 tk.
Seega emiteeriti ümbrikke küllaltki arvukas koguses, aga kogujate väitel on need tänapäeval harvaleitavad. Põhjuseks võib olla, et need olid esiteks mõeldud suurklientidele (asutused, ettevõtted jne.) kasutamiseks ja alles juunikuu viimasel dekaadil lasti need Tallinna Peapostkontoris vabamüügile.
Tähtpäeva puhul tervitame toonast Tallinna Peapostkontori direktorit ja templite vaimset isa Jaan Tuult!

Elmar Ojaste, postiajaloo huviline, markofiil ja muud.
elmo
Administraator
Posts: 4300
Joined: 08.08.2004 13:44

"Tuule templid" -- alates aprillist 1991

Post by elmo »

Lisan mõned suhteliselt juhusliku valikuga pildinäited:
10 kopikaline lisafrankotempel
Image
ja 60 kopikaline lisafrankotempel Tallinnas:
Image
Saarlaste jaoks tehti niisuguseid ajutisi tervikasju:
Image
Lõpetuseks üks reaalselt posti läbinud saadetise näide ka:
Image
Tallinna Telefoni Kaugejaama poolt 14.06.1991 Tallinnas postitatud kiri jõudis pöördel oleva saabumistempli järgi 15.06.1991 Kärdlasse.
Peeter Pärn
Posts: 466
Joined: 25.02.2008 10:03
Location: TARTU

Re: "Tuule templid" -- alates aprillist 1991

Post by Peeter Pärn »

2007. a. ilmunud Eesti Filatelist nr 40, Elmar Ojaste artiklis "Postitariifid ja frankeerimised Eestis 1991", on lisana toodud (lk 40) ära koopia dokumendist, milles nähtub, kuna ja kellelt telliti need nn Tuule templid.
Omalt poolt lisan ühe dokumendi koopia, milles siis tutvustatakse EP peadirektorile Tuule templeid ja proovilehe koopia.
Attachments
Tuule templid 10 ja 60 proovilehe koopia.jpg
Tuule templid 10 ja 60 proovilehe koopia.jpg (73.32 KiB) Viewed 6310 times
Tuule templid 10 ja 60.jpg
Tuule templid 10 ja 60.jpg (65.92 KiB) Viewed 6308 times
Tuule templid 10 ja 60 kavand.jpg
Tuule templid 10 ja 60 kavand.jpg (97.54 KiB) Viewed 6307 times
Post Reply

Return to “Eesti Posti ajutised tervikasjad 1991 - 1993”